NL | EN | FR

EUTR / FLEGT

Global Wood Import BV heeft een bewuste keuze gemaakt om in haar bedrijfsactiviteiten te streven een balans te bereiken tussen People, Planet en Profit.

Global Wood Import BV richt zich op nieuwe marktkansen, groei en innovatie met winst voor mens, maatschappij en mileu. Global Wood Import BV doet al jaren haar uiterste best om te zorgen dat de houtproducten die zij levert, voldoen aan haar eigen maatstaven van duurzame kwaliteit en zal geen hout verhandelen uit illegale houtkap.

De Europese Unie heeft op initiatief van de Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) een wet aangenomen (de "Illegal Timber Law"). Vanaf 2 Maart 2013 is het verplicht dat bedrijven in de gehele handelsketen moeten kunnen aantonen dat het hout en de houtproducten die zij verhandelen afkomstig zijn van legaal gekapte bomen.

Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) is een initatief van de Europese Unie dat in het leven is geroepen om de illegale houtkap en handel in illegaal hout tegen te gaan en heeft als doel:

Aanknopingspunten met duurzaam bosbeheer

Duurzaam geproduceerd hout (voorzien van het certificaat duurzaam bosbeheer) is per definitie legaal gekapt. Hoewel het tegengaan van de handel in illegaal hout een belangrijke bijdrage kan leveren aan een duurzaam beheer van bossen en het behoud van biodiversiteit, legt het actieplan geen directe relatie tussen het FLEGT-proces en duurzaam bosbeheer. Het gaat in het huidige actieplan dus niet om de wijze waarop hout gewonnen wordt maar alleen om de vraag of dit legaal gedaan is.

Voor Nederland is de koppeling tussen legaliteit en duurzaamheid wel een punt van inzet. Immers, als de legaliteitsstandaard van producentenlanden afdwingbare richtsnoeren voor het productieproces omvat, kan FLEGT ook een instrument voor aantoonbaar duurzaam bosbeheer zijn.